Infokanal program

TV-Korup på infokanalen
Kl. 11.00 – 16.00 – 18.00 – 21.00  – 23.00

Marlene Dyrelund fortæller om ”Korup Blomstrer”
Korup har fået bevilget 200.000 kr. samt et mindre beløb på 20.000 kr. til
”Korup Blomstrer”. Formand for Lokalrådet i Korup – Marlene Dyrelund – fortæller
om projektet, som skal fremme det lokale engagement og styrke fællesskabet i
lokalområdet. Men borgerne skal bestemme! (www.koruplokalraad.dk)

Historien om FARSTRUP SAVVÆRK til FARSTRUP FURNITURE – 2. del
”Aktiv Korup” tog til Farstrup for at høre om stolefabrikken og få en rundvisning på
fabrikken. I 2. del viser Lars Jensen rundt på fabrikken – og vi taler med direktør
Steen Lyhne Johansen.

Kl. 19.30 TV-Korup Nostalgi August 2002
1. Ny kordegn i Korup Kirke – Birgitte Ryberg
2. Besøg hos dyrlægen
3. Åbent hus hos ”MC Stellet”
4. Besøg hos KIF badminton
5. Månedens billede
6. Spindemøl i Hole Skov